شرکت دانش بنیان ایوان رایان بیشابور

شركت ایوان رایان بیشابور عضو شوراي عالي انفورماتيك و سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با هدف كمك به بهبود و توسعه هر چه بيشتر فن آوري اطلاعات در ايران و منطقه با بهره گيري از تجربه و دانش فنی و برخورداري از كارشناسان، متخصصان و نخبگان و كار آزموده در شاخه هاي مختلف شبكه فعاليت خود را از سال 1388 آغاز نموده است....

محصولات دانش بنیان

اعضای شرکت

پرسنل متخصص شرکت دانش بنیان ایوان رایان بیشابور

احسان رصاف بخش

مدیریت

عباس رصاف بخش

مدیر پشتیبانی

رضا رصاف بخش

مدیر فنی

محمد یاسین دیوانی

مدیر تحقیق و توسعه

احمدرضا کاظم پور

کارشناس حسابداری

اخبار شرکت

شما میتوانید در اینجا اخبار شرکت را بخوانید.
بدون خبر !

فرم تماس با ما

شما میتوانید با استفاده از این فرم با ما در ارتباط باشید .