جهت ثبت شکایات از فروشگاه اینترنتی شرکت تعاونی دانش بنیان ایوان رایان بیشابور از طریق ذیل اقدام نمایید. 

 

آدرس : استان فارس – کازرون – خیابان طالقانی – کوچه دهم درب سوم شرکت ایوان رایان بیشابور 

آدرس : استان بوشهر – بوشهر – بلوار شهید ماهینی – سه راه دانشگاه خلیج فارس – ساختمان گلشن دانش طبقه سوم واحد ۳۰۳ – شرکت ایوان رایان بیشابور

 

تلفن : ۰۷۱۴۲۲۲۰۸۶۸ 

همراه : ۰۹۱۷۳۲۱۰۰۴۵  

احسان رصاف بخش مدیر عامل