شرکت دانش بنیان ایوان رایان بیشابور با در دست داشتن نیروهای نخبه علمی و توانمند فعالیت های پژوهشی و نوآورانه خود را در قالب محصولات دانش بنیان ارائه نموده است که محصولات تولید شده به شرح ذیل می باشند.

  • تولید درایور های لامپهای LED
  • طراحی و ساخت دستگاه سطح سنج مخازن سوخت با دقت بالا با نور لیزر
  • کنترل کننده هوشمند ولو های کشاورزی با قابلیت موتورایز و بهینه­سازی الگوی مصرف آب